top of page

Təlimlər

Təlimçi kimi hazırda aktiv şəkildə MS Project (Advanced)Layihə Planlaşdırma və Qrafikləndirmə təlimlərini verməkdəyəm. Bundan əlavə tərəfimdən Primavera Risk Analysis təliminin də verilməsi planlaşdırılmaqdadır.

MS Project

KİMLƏR İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 1. Planlama mühəndisləri, layihə rəhbərləri və onların köməkçiləri.

 2. Layihə mühəndisləri, Layihə koordinatorları, Layihə komdansının üzvləri.

 3. Universitetlərin sənaye mühəndisliyi və digər texniki fakültələrinin məzunları.

MÖVZULAR

 • Layihənin başladılması

 • Layihə işlərinin daxil edilməsi

 • İşlər arası bağlantıların qurulması

 • Resursların yaradılması

 • Resursların işlərə təyin edilməsi

 • Layihə büdcəsinin idarə edilməsi

 • Görünüşlərlə işləmək

 • Layihənin izlənməsi və analizi

 • Hesabatların hazırlanması

 • Layihə məlumatlarının komunikasiyası

 • Xüsusi xanalardan istifadə

 • Birdən çox layihə ilə işləmək

smartmockups_kbcb8oej.png

SERTİFİKASİYA

Planlaşdırma və

Qrafikləndirmə

KİMLƏR İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 1. Layihə idarəetmə üzrə ixtisaslaşmaq istəyənlər.

 2. Layihə rəhbərlərilayihə koordinatorları.

 3. Layihə planlama mühəndisləri, layihə komandasının üzvləri.

 4. İdeyanı layihəyə çevirmək istəyən Startup-çılar.

 5. Planlama və qrafikləndirmə məntiqini öyrənmək və bu sahədə karyera qurmaq istəyənlər.

MÖVZULAR

 • Layihə nədir?

 • Planlaşdırma və qrafikləndirmə nədir?

 • Gantt qrafiki ilə fundamental qrafikləndirmə.

 • Kritik yol metodu.

 • Layihənin işlərə bölünməsi.

 • İşlərin bölünməsi faktorları.

 • WBS nədir və ondan işlərin bölünməsi üçün istifadə edilməsi.

 • Layihə işlərinin müddətinin təxmin edilməsi.

 • İşlər arası məntiqi əlaqənin qurulması.

 • İşlər arası əlaqə növləri (Relationship).

 • Resursların təyin edilməsi.

 • Şəbəkə diaqramın qurulması (Network diagram).

 • “Lag & Lead time” nədir?

 • Kritik yolun təyin edilməsi.

 • “Total” və “Free Float” nədir?

 • Layihə təqvimləri.

 • Təməl plan (Baseline).

 • Layihə qrafikinin proqresinin yenilənməsi (update).

 • Ms Project və Primavera P6 proqramları.

smartmockups_kbcb9aif.png

SERTİFİKASİYA

Cari təlimlər

Optimized-_DSC4524.JPG

MS PROJECT

05 APREL

Müddəti: 1 ay
İştirakçı sayı: 5 nəfər
Qalıq yerlər: 4

Qiyməti:

590 AZN

_DSC4496.JPG

MS PROJECT

05 MAY

Müddəti: 1 ay
İştirakçı sayı: 5 nəfər
Qalıq yerlər: 5

Qiyməti:

590 AZN

Optimized-_DSC4535.JPG

MS PROJECT

05 İYUN

Müddəti: 1 ay
İştirakçı sayı: 5 nəfər
Qalıq yerlər: 5

Qiyməti:

590 AZN

_DSC4535.JPG

PLANLAŞDIRMA VƏ

QRAFİKLƏNDİRMƏ

15 APREL

Müddəti: 12 saat, 1 ay (6 gün)
İştirakçı sayı: 5 nəfər
Qalıq yerlər: 5

Qiyməti:

550 AZN

_DSC4496.JPG

PLANLAŞDIRMA VƏ

QRAFİKLƏNDİRMƏ

15 MAY

Müddəti: 12 saat, 1 ay (6 gün)

İştirakçı sayı: 5 nəfər

Qalıq yerlər: 5

Qiyməti:

550 AZN

_DSC4524.JPG

PLANLAŞDIRMA VƏ

QRAFİKLƏNDİRMƏ

15 İYUN

Müddəti: 12 saat, 1 ay (6 gün)

İştirakçı sayı: 5 nəfər

Qalıq yerlər: 5

Qiyməti:

550 AZN

bottom of page